Projects Directory : Calculadora de espacios - Calcular a media de vendas e mostrar o cálculo.