Closed

Utredning EDI elgrossister

Hej.

Jag behöver hjälp med en mindre utredning.

Utredning skall redovisas på engelska, varför kunskaper och referenser i engelsk text är ett krav.

Uppdragstagare skall väl förstå och prata svenska och engelska.

Bakgrund

Grossister för elprodukter och installationsmaterial i Sverige har ett system för numrering av specifika produkter.

Detta kallas e-nummer.

E-nummer är branschgemensamt vilket betyder att alla grossister har samma nummer för samma produkt.

Uppdraget

Grossisterna Elektroskandia, Ahlsell och Solar har webbsystem med möjlighet till dataintegrering sk EDI.

Utredning skall innehålla instruktioner samt exempel på hur man hämtar värden såsom nettopris, lagerstatus etc från dessa websystem för presentation i annat webbaserat system.

Värdena skall användas i en prisjämförelsetjänst byggd på en Joomla-component.

Utredning skall vara anpassad med instruktioner och exempel som är anpassade för att lätt kunna användas med joomlabaserat system.

I uppdraget ingår även att med hjälp av respektive grossist support upprätta demokonton för att med säkerhet verifiera funktion och system.

Kontroller och försök skall dokumenteras och redovisas. Demokonton för varje grossist överlämnas till uppdragsgivaren vid uppdragets slut för vidareutveckling och kontroller.

En separat samling redovisande dokument upprättas per respektive grossist. Grossisterna i fråga är:

Elektroskandia -

[url removed, login to view] -

[url removed, login to view]

Ahlsell -

[url removed, login to view] -

[url removed, login to view]

Solar -

[url removed, login to view] -

[url removed, login to view]%A4nster/E-handel+%232/Integration

Frågeställningar är:

Hur hämtas värden nettopris och lagerstatus från respektive grossist webbsystem för presentation i annat webbaserat system?

Vilka förutsättningar krävs för att hämta värden?

Samtliga grossister har i varierande grad dokumentation avseende önskad utredning på svenska på hemsida och via supporttjänst, se länkar ovan.

All kontakt med grossist och dess supporttjänst sköts av uppdragstagaren.

Ersättning utgår när uppdraget är slutfört och redovisat i sin helhet.

Notera kravet om upprättande av demokonton.

Utredningens äganderätt tillfaller uppdragsgivaren.

Frågor och offerter emotses på svenska.

Elektroskandia Dokumentation = http://extranet.elektroskandia.se/dokumentbibliotek
Bortse från tidigare länk

Skills: Joomla, PHP, Software Testing, Swedish, Translation

See more: edi architecture, vara, svenska, solar software, samma, produkt, om software, hur, hemsida, har, handel, C3, c har, alla, dokumentation, joomla component integration, edi joomla, software presentation menu, dokument svenska, engelska till svenska

About the Employer:
( 7 reviews ) Nyköping, Sweden

Project ID: #5510623

viworld

Bäste herre>, är TI World indiska bas företag. Du kan se vårt arbete vid [login to view URL] eller i portfölj avsnitt. Vi ger bästa lösningen i låg kostnad. Så vi vill diskutera om dina krav. Detta pris / tidslinje bud More

$247 USD in 3 days
(6 Reviews)
4.2